Disclaimer

Persoonsgegevens

U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om onze website te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit uw persoonlijke informatie delen met derden, tenzij een overheidsinstantie ons hiertoe verplicht.

Wanneer u contact opneemt met Dierenartsenverbond Drenthe via deze site, dan vragen we u enkele gegevens in te vullen. Wij zullen deze informatie nooit aan derden doorgeven en/of verkopen, tenzij een overheidsinstantie ons hiertoe verplicht.

Een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) van Dierenartsenverbond Drenthe kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken en/of te verspreiden.

 

Links naar andere sites

De website van Dierenartsenverbond Drenthe bevat links waarmee u de website verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. De website van Dierenartsenverbond Drenthe heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Dierenartsenverbond Drenthe is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van Dierenartsenverbond Drenthe. Dierenartsenverbond Drenthe is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Dierenartsenverbond Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op dergelijke websites.

 

Informatie op de website van Dierenartsenverbond Drenthe

We streven ernaar alle informatie zo actueel, correct en betrouwbaar mogelijk te maken. Desondanks kan Dierenartsenverbond Drenthe niet garanderen dat de informatie op deze website in alle gevallen correct of volledig is. Dierenartsenverbond Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie.

De weergegeven (delen van) teksten, gegevens en/of tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Dierenartsenverbond Drenthe kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt, kunnen beschermde handelsmerken zijn. Ieder geschil met betrekking tot de website van Dierenartsenverbond Drenthe valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is bezoekers van onze website niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen te veranderen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

 

De veiligheid en inhoudelijke rechten

Dierenartsenverbond Drenthe kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of niet rechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van onze website.

Teksten, lay-out, foto’s, afbeeldingen, artikelen en andere onderwerpen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en/of wijzigingen mogen in om het even welk medium, nooit integraal worden overgenomen tenzij Dierenartsenverbond Drenthe hier schriftelijk of per e-mailbericht uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Het is wel toegestaan om informatie van deze internetsite af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen, persoonlijke privégebruik.

Alle rechten op de inhoud van deze website met de domeinnamen www.dierenartsenverbond.nl, www.dierenartsverbond.nl en www.dierenartsenverbonddrenthe.nl berusten bij Dierenartsenverbond Drenthe voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan Dierenartsenverbond Drenthe.

 

Deze disclaimer

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Dierenartsenverbond Drenthe behoudt te allen tijde het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Omdat deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Dierenartsenverbond Drenthe u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

 

Copyright © 2017 Dierenartsenverbond Drenthe