Laten de leden van het Dierenartsenverbond Drenthe zich nascholen?


Ja, iedere dierenarts die bij ons is aangesloten laat zich nascholen. Dit betreft niet alleen het up-to-date houden van kennis en vaardigheden, maar ook de uitbreiding ervan. Dit doen we door lezingen bij te wonen, praktische cursussen te volgen en door intercollegiaal overleg.

Zijn de nascholing en intervisie verplicht?

Ja, iedere dierenarts die bij ons verbond is aangesloten, verplicht zichzelf jaarlijks een vaststaand aantal studiepunten te behalen. Als de punten niet gehaald zijn, verliest de dierenartspraktijk ons keurmerk. De punten worden bijgehouden door een externe instantie: het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD). Deze organisatie is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Hoe is de nascholing georganiseerd?

Het Dierenartsenverbond Drenthe coördineert de nascholing zodat overlappingen van kennis- en kunde-uitbreiding voorkomen worden. Dit doen wij in samenwerking met ICOVet. Dit  is het centrale platform voor alle veterinaire nascholingsgroepen.

Vinden jullie intervisie en nascholing belangrijk?

Ja, hierdoor maken en houden we onze dierenzorg actueel en vakkundig. Het is een waarborg voor onze zorgkwaliteit. De diergeneeskunde is een innovatieve branche; in nieuwe inzichten, geneesmiddelen en technieken zijn we buitengewoon geïnteresseerd. Dankzij de bundeling van onze specialisaties beheersen we samen bovendien een groot kennisgebied.

Wie laten zich nascholen?

Niet alleen de bij ons aangesloten dierenartsen actualiseren en vergroten hun kennis en kunde. Dit geldt ook voor onze paraveterinaire medewerkers.

Wat bespreken jullie tijdens de intervisie?

Als we bij elkaar zijn voor intercollegiaal overleg, dan komt er een specifiek onderwerp aan bod. Dit kan op ons verbond betrekking hebben, maar dat hoeft niet per se het geval te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over het voorkomen van een bepaalde ziekte onder het vee, het kan een workshop zijn over een nieuw apparaat, of een nieuwe operatietechniek, maar ook de pensioenregeling voor onze assistenten kan centraal staan of een ander onderwerp dat met de bedrijfsvoering van onze praktijken of ons verbond te maken heeft. Over deze onderwerpen wisselen we kennis en informatie uit, of er komt een externe spreker of workshopleider. Als het een terugkerend onderwerp betreft, is er vooraf vaak een programma met activiteiten voor de komende tijd gemaakt en evalueren we wat er in het vorige tijdsbestek is gebeurd.