Over ons

Even kennismaken

Het Dierenartsenverbond Drenthe is een keurmerk van een groep samenwerkende, zelfstandige dierenartsen. Samen maken we ons in Drenthe sterk om jouw dier zo goed mogelijk te helpen.

 

Waarom werken jullie samen?

Voor iedere bij ons aangesloten, zelfstandige dierenartsenpraktijk geldt: onze patiënten staan centraal en samen weten en kunnen we nu eenmaal meer. Zo kan de ene dierenarts gespecialiseerd zijn in reptielen en de ander in ogen of bepaalde operatietechnieken. Samen beheersen we ook een breed kennisgebied omdat we onze nascholing op elkaar afstemmen. Ook stimuleren we elkaar en leren we van elkaar op het gebied van serviceverlening, bedrijfsvoering en innovatie dankzij onze intervisie.

Maar het gaat niet alleen om kennis en kunde. Als Dierenartsenverbond willen we mensen vooral bewust maken van onze werkwijze. Wij hebben voor dit beroep gekozen omdat we om dieren geven. En daarom willen we onze professionele zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen. Onze samenwerking maakt dit mogelijk.

 

Hoe houdt jullie samenwerking de dierenzorg betaalbaar?

Diergeneeskundige zorg wordt peperduur als we niet alleen allemaal een gedegen opleiding tot dierenarts zouden hebben gevolgd, maar iedereen bijvoorbeeld ook dezelfde exclusieve cursussen doet op het gebied van innovatie en bedrijfsvoering. Omdat we onze specialistische kennis met elkaar kunnen delen, blijven onze zorgmogelijkheden groot en innovatief, en houden we onze tarieven betaalbaar.

DierenartsenverbondDezelfde redenering geldt ook voor dure apparatuur. Niet iedere praktijk hoeft alle mogelijke specialistische  voorzieningen in huis te hebben, omdat we naar elkaar kunnen doorverwijzen als dat nodig is. De prijs-kwaliteitverhouding heeft onze volle aandacht. We bieden hoogwaardige zorg voor een eerlijke prijs omdat we het belangrijk vinden zoveel mogelijk dieren te helpen.

 

Wat is de achtergrond van het Dierenartsenverbond Drenthe?

De oorsprong van het Dierenartsenverbond Drenthe is De Kring. Dit was een samenwerkingsverband van dierenartsen dat ongeveer 30 jaar bestaan heeft. Toen De Kring werd opgeheven, heeft een nieuwe generatie Drentse dierenartsen ons verbond opgericht. Dit kleine groepje vond het belangrijk om te laten zien hoe we als professionele, persoonlijk betrokken dierenartsen nu feitelijk te werk gaan en waarom. Dat maken we duidelijk met ons keurmerk, deze website en onze kernwaarden.

 

Wat zijn jullie kernwaarden?

Om onze zorgkwaliteit te garanderen, houden wij ons aan deze uitgangspunten:
Deskundig
Betrokken
• Professionele klinieken

 

Is het Dierenartsenverbond Drenthe een keten?

Nee, wij zijn geen keten met eenvormige vestigingen. Al onze leden zijn eigen baas over hun praktijk en iedere praktijk heeft een eigen identiteit.

 

Mag iedere dierenartsenpraktijk lid worden van jullie Dierenartsenverbond?

Nee, niet iedere (nieuwe) praktijk in Drenthe krijgt zomaar ons kwaliteitskeurmerk. De leden moeten voldoen aan een kader. Zo moeten praktijken die lid willen worden, minstens drie jaar bestaan en goed functioneren. Ze mogen alleen lid worden als ze zijn voorgedragen door een ander lid en over hun toelating wordt eerst gestemd.

Dierenartsen die zich bij ons willen aansluiten moeten verder aan bepaalde voorwaarden (blijven) voldoen. Om een paar voorbeelden te geven: voor ieder jaar geldt dat de leden een vaststaand aantal studiepunten voor nascholing moeten behalen, de zorgkwaliteit moet goed zijn en blijven, de apparatuur moet modern en professioneel zijn, er moet voldaan zijn aan (hygiëne)normen, de spoedhulp moet altijd bereikbaar zijn en ze moeten zorgen voor noodopvang.

 

Verschillen de dierenartsen in een tuincentrum van jullie?

Ja, de dierenartsen in een tuincentrum zijn geen eigen baas en dierenzorg is geen kernactiviteit van een tuincentrum. Dierenartsen worden daar vooral neergezet om meer spullen te kunnen verkopen en voor de verbetering van het imago van het tuincentrum. Omdat onze leden wel eigen baas zijn, kunnen zij precies bepalen waaraan ze voorrang geven. De gezondheid van dieren staat voor onze dierenartsen altijd op de eerste plaats. Dat is ook te zien aan onze werkwijze. Bij onze praktijken is bijvoorbeeld altijd een ervaren dierenarts aanwezig. Als een dier bij ons langskomt en er blijkt iets ernstigs aan de hand te zijn, dan kan het daarom snel geholpen worden. De dierenarts in een tuincentrum is meestal maar één dag(deel) per week aanwezig. Daar wordt de dagelijkse dierenzorg meestal gegeven door ‘paraveterinaire medewerkers’ ofwel dierenartsassistenten.

De dierenartsen die bij ons verbond zijn aangesloten kennen de dieren die er komen meestal ook echt. Verder bieden wij vaccinaties op maat. Daarnaast houden we een doorlopend medisch dossier bij van jouw dier, zodat we goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld allergische reacties en medicijngebruik. We gebruiken dit uitgebreide dossier primair voor medische doeleinden, niet om onze producten of diensten te verkopen. Een ander verschil is dat wij altijd noodhulp bieden, 24 uur per dag en 7 dagen per week, het hele jaar door. Als een dier na een operatie bijvoorbeeld een nabloeding krijgt, dan staan wij paraat. Ongeacht waar het geopereerd is. Verder zorgen we dat dieren die intensieve zorg nodig hebben goed worden opgevangen, ook in het weekend en ‘s nachts.