De professionaliteit van onze klinieken is op twee pijlers gestoeld: onze op elkaar ingespeelde teams en de eersteklas voorzieningen. Ook de interactie tussen onze medewerkers en de hoogwaardige apparatuur is van belang. Om het beste uit de techniek te halen, zijn immers ook kennis en vakkundige begeleiding noodzakelijk.

Wat verstaan jullie onder een professioneel team?

Naast de opleiding, ligt de professionaliteit van onze operatieteams grotendeels in de gedeelde ervaring en de mate waarin we op elkaar zijn ingespeeld. Dat we onderling vaak aan een half woord genoeg hebben, komt zowel de ingreepkwaliteit, als de operatietijd ten goede. Onze medewerkers – paraveterinairen genaamd (para betekent ‘naast’, een veterinair is een dierenarts) – zijn net zo gedreven als wijzelf. Ze voeren veel verschillende taken uit. Zo assisteren ze niet alleen bij ingrepen, maar ze houden bijvoorbeeld ook de medicijnvoorraad bij en ze weten of er sprake is van spoed als er iemand belt. Onze paraveterinairen zijn eveneens verplicht om ieder jaar studiepunten te halen voor hun bijscholing. In sommige grote praktijken zijn paraveterinairen gespecialiseerd in management of administratieve werkzaamheden.

Welke technische voorzieningen hebben jullie?

Iedere bij ons aangesloten, zelfstandige praktijk is voorzien van professionele apparatuur zoals:

  • een digitaal röntgentoestel
  • bloedanalyseapparatuur
  • een echo-toestel
  • anesthesie-apparatuur (zoals zuurstoftoevoer en hartbewaking)
  • sterilisatieapparatuur
  • computers en software

Deze moderne, technische voorzieningen gebruiken onze leden onder meer voor hun in-huis diagnostiek (vaststellen van de aard en plaats van een ziekte of verwonding) en om ingrepen uit te voeren.

Heeft jullie verbond nog meer apparatuur?

De meeste dierenartsen van ons verbond hebben zich in een bepaald gebied gespecialiseerd. Om hun onderscheidende werk te doen, hebben sommigen specialistische apparatuur nodig. Denk aan een toestel om de druk van oogbollen te meten. Of orthopedisch instrumentarium om botbreuken te behandelen, laparoscopische apparatuur om via kleine incisies te kunnen opereren of voorzieningen voor gebitsbehandelingen. Anderen hebben een extra analyseapparaat om hormonen te bepalen in het bloed. Dankzij al deze specialisten, bestrijken we samen als verbond een groot kennis- en kundegebied.

Welke voorzieningen en kenmerken hebben jullie praktijken verder nog?

De praktijken van ons verbond zijn apotheekhoudend. Dit betekent dat we voor de behandeling van de meeste ziekten direct medicijnen kunnen meegeven. Ook buiten openingstijden. Om apotheekhoudend te zijn, hebben we voorzieningen in onze klinieken aangebracht en moeten we voldoen aan de door de overheid gecontroleerde wet- en regelgeving op dit gebied.

Veel van onze klinieken zijn erkend als opleidingsbedrijven. Studenten van verschillende mbo- en hbo-studies uit heel Noord-Nederland kunnen bij onze praktijken 10 tot 12 weken stagelopen om ervaring op te doen. Wij investeren daarin omdat wij het doorgeven van onze kennis en kunde als onze verantwoordelijkheid beschouwen.

Daarnaast heeft een deel van onze dierenartsen zelf de mogelijkheid om lichaamsmateriaal te onderzoeken zodat vastgesteld kan worden wat er met een dier aan de hand is. Denk aan het analyseren van ontlasting, bacteriën en bloed. Overigens vindt dit onderzoek soms ook in externe laboratoria plaats. Alle dierenartspraktijken moeten zich verder uiteraard houden aan protocollen. Dit betreft bijvoorbeeld het desinfecteren van de vloeren, de behandeltafels, apparatuur, et cetera.


Deskundig

Betrokken

Professionele klinieken